Wedstrijdreglement Kersttombola


Artikel 1: Algemeen
Ter gelegenheid van de Kerstmarkt Dilbeek Centrum wordt er een tombola georganiseerd waarbij een kunstwerk van ART HUGO wordt verloot.
Het kunstwerk is een schilderij van 100cm x 150cm en is te bezichtigen in het atelier van ART HUGO, Sint-Alenalaan 39 te Dilbeek.
De tombola wordt georganiseerd door UNIZO Dilbeek in samenwerking met ART HUGO.

Artikel 2: Duur
De tombolaloten kunnen aangekocht worden van 13/11/2023 tot 17/12/2023.

Artikel 3: Voorwaarden van deelname
Iedereen kan tombolaloten kopen aan €10 per lotje.
Het aankopen van een tombolalot impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt, en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren genomen wordt om het goede verloop van de wedstrijd zo goed als mogelijk te verzekeren.

Artikel 4: Wedstrijdverloop
De tombolaloten zijn vanaf 13 november 2023 te koop op volgende locaties:

  • ART HUGO Sint-Alenalaan 39 - Dilbeek.
  • DILPRESS Verheydenstraat 35 - Dilbeek
  • 't FRIETJE Oudesmidsestraat 18 - Dilbeek
  • Kerstmarkt Dilbeek Centrum - van 15 tot 17 december 2023

Het tombolalot is genummerd en bestaat uit twee delen:

  • deel 1 is genummerd en is bestemd voor de koper
  • deel 2 draagt hetzelfde nummer als deel 1. Hierop schrijft de koper zijn telefoonnummer en dit deel wordt in de urne bij de verkoper bewaard.

Op de dag van de trekking worden alle tombolaloten die zich in de urnes bevinden, verzameld om deel te nemen aan de trekking.
De trekking zal openbaar gebeuren op het podium van de kerstmarkt op zondag 17 december 2023 om 18 uur en in aanwezigheid van Willy Segers, de burgemeester van Dilbeek of zijn plaatsvervanger.
Bij de trekking wordt het winnend nummer kenbaar gemaakt. Indien de winnaar zich niet in het publiek bevindt, zal het telefoonnummer op het tombolalot opgebeld worden en wordt zo de winnaar kenbaar.
Om de prijs in ontvangst te nemen, dient de winnaar in het bezit te zijn van het winnend nummer.
Het reglement kan worden geraadpleegd op de website van Unizo Dilbeek.
Er wordt geen briefwisseling gevoerd omtrent deze tombola.

Artikel 5: Privacy.
Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden met uitzondering van het telefoonnummer, vermeld op het tombolabiljet.
Na de trekking en wanneer de winnaar gekend is, worden de tombolabiljetten met het telefoonnummer vernietigd.

Artikel 6: Geschillen
Bij een geschil zullen de organisatoren van de wedstrijd een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk en tevens zullen geen klachten omtrent de wedstrijd aanvaard worden.
De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de deelname. Als de wedstrijd wegens overmacht of ten gevolge van een gebeurtenis buiten hun wil moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, of als de prijzen vernietigd of gewijzigd moeten worden, dan zijn de organisatoren daarvoor in geen geval schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of de winnaars van de wedstrijd.
Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt, en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren genomen wordt om het goede verloop van de wedstrijd zo goed als mogelijk te verzekeren.